• Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide

ÖNSÖZ

İnsanoğlu; her ne kadar gelişmiş, zengin, medeni ve ileri teknoloji sahibi bir ülke olursa olunsun, en nihayetinde temel ihtiyaçları aynıdır.

“Beslenme, Barınma ve Hukuk”

En Temelde Ülke Politikaları: Bilime ve modern teknolojilere dayalı olarak; toplumun sağlıklı beslenmesini, gereksinimlerini yeterli nicelik ve nitelikte karşılayabilen, biyolojik çeşitliliğini koruyan ve toplumsal yarara dönüştürebilen, ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan sürdürülebilir, verimliliği artan tarım ve tarımsal sanayiinin de katkısıyla, uluslararası alanda rekabet edebilen gelişmiş bir ülke hedeflemektedir.

 

NEDEN TARIM VE GIDA?

Geçmiş deneyimler, tarımın stratejik önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Halen, 2007-2008 krizine benzerlik nedeniyle gıda fiyatlarındaki artış pazarlarda huzursuzdur. Bu, küresel pazarların yakından izlenmesini gerektirmektedir. Kısa vadede, bu fiyat artışlarından güç alacak spekülatif hareketlere karşı önlemler alınmalıdır.

Ancak, 2050 yılına kadar dünya nüfusunun 9 milyara ulaşacağı ve bu nüfusun karşılanması için gıda üretiminin yaklaşık% 70 oranında artırılması gerektiği tahmin edilmektedir.

Ayrıca, gelişmekte olan ülkelerde büyüyen orta sınıf gıda harcamalarını artırmaktadır. Bu nedenlerle, uzun vadede gıda ürünlerine olan talebin artması kaçınılmaz olacaktır. Tarımsal üretimi ve verimliliği artırma çabalarının hızlanması dünyadaki tüm ülkelerin öncelikli gündeminde.

Hiçbir dünya ülkesi gıda ve gıda üretimi için hammadde sağlayan tarımsal faaliyetlerden vazgeçemez. Aksine, ne kadar gelişmiş, zengin, medeni ve ileri teknolojiye sahip olursa olsun, ülke yatırım yapmak, desteklemek, teşvik etmek, yatırımcı bulmak ve yeni pazarlar aramak zorundadır.

TARIMKON KİMDİR?

TARIMKON, tarım, gıda ve bu sektörlere dayalı yan sanayi alanında arz, talep, danışmanlık ve proje sahipleri ile tek bir çatı altında ortak istişare ile hareket edebilen, uluslararası pazarlama, iktisadi ve ekonomik işbirliği entegrasyonunu tamamlayarak,

9 Federasyon, 7 Platform,  1 Vakıf, 1 Kooperatif, 274 Dernek, 44 Ülke Temsilciliği, 12 ülkede pazarlama ofisleri, Türkiye’de 18 Bölge Başkanlığı, 81 İl Temsilcisi ve 640 İlçe Temsilciliği, 21 Hizmet Birimi, 6 İş Geliştirme ve Ar-Ge Atölyesi ile her geçen gün hızla büyüyen,

Üreticisini ‘ÖNCE ÜRETİM SONRA PAZAR’ anlayışında ‘ÖNCE PAZAR SONRA ÜRETİM’ anlayışına geçiren,

Sahip olduğu üyelerine, sektör temsilcilerine, dünya çiftçilerine, üreticilerine, iş adamlarına, sivil toplum kuruluşlarına, kooperatiflere, işletmelere ve yerel yönetimlere, dış ticaret şirketlerine, yatırımcılarına,

Ulusal ve uluslararası arenada tarım, gıda ve bu alana hizmet veren tedarikçilerine yönelik yatırım, uluslararası pazarlama, pazar araştırması, eğitim, proje ve danışmanlık hizmetleri sağlayan alanında tek ve en büyük uluslararası sivil toplum kurulusudur.